Choose Language
segb

Stefan Israelsson

Stefan är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (med inriktningen tillämpad fysik) vid Linköpings Tekniska Högskola. Han har även en magisterexamen (M.A.) i filosofi från University of Arkansas, USA. Studierna i USA var inriktade på så kallad analytisk filosofi, inkluderande bl.a. språkfilosofi och logik.

Stefan har lång erfarenhet från det immaterialrättsliga området. Han arbetar sedan 1998 som patentombud hos Bjerkéns. Före dess har han arbetat cirka 3 år som patenthandläggare vid det svenska patentverket, 7 år som patentingenjör inom Examining och Opposition Divisions vid Europapatentverket (EPO) i München och 3 år som assistent vid en besvärskammare (Board of Appeal) vid EPO. Stefan är ett av mycket få Europapatentombud som har erfarenhet av att ha arbetat vid EPO:s besvärskammare.

Vid EPO arbetade han bland annat inom områdena optik, halvledarteknik och medicinsk teknik. Han handlade ansökningar på alla de tre officiella språken, det vill säga engelska, tyska och franska. Som patentombud har han varit verksam inom ett vitt område innefattande såväl mekanik och fysik som elektronik och datorrelaterade ansökningar, samt även beträffande materialtekniska och kemiska uppfinningar. Som exempel på tekniska områden där han själv har utarbetat patentansökningar kan nämnas: energiteknik, medicinsk teknik, telekommunikation och mekanik av olika slag.

Genom sin unika erfarenhet är Stefan specialist på EPO:s förfarande, såsom beträffande invändnings- och besvärsärenden. Tack vare sina patenträttsliga kunskaper och språkkunskaper har han till exempel varit ombud i invändningsärenden på alla tre förfarandespråken vid EPO, inom olika tekniska områden.  

Stefan har hållit föredrag om patent och publicerat artiklar i en svensk patenttidskrift.

telefon: 08-662 08 70
e-poststefan.israelsson@bjerken.se

Verksam som patent-, mönster- och varumärkesombud i Stockholm
Medlemskap i EPI, FICPI, AIPPI, SPOF, PN och SFIR.

Språk: svenska, engelska, tyska, franska

Stefan Israelsson
Civilingenjör, M.A.
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat svenskt patentombud

 
STOCKHOLM
Box 5366, Östermalmsgatan 58
SE-102 49 STOCKHOLM, Sweden

Tel: 08-662 08 70
Fax: 08-663 02 60
E-post: stockholm@bjerken.se

Visa karta
ESKILSTUNA
Tel: 016-12 21 00

BORLÄNGE
Tel: 0243-145 90

VÄSTERÅS
Box 128, Badhusgatan 12
SE-721 05 VÄSTERÅS, Sweden

Tel: 021-444 86 90
Fax: 021-18 66 25
E-post: vasteras@bjerken.se

Visa karta
ÖREBRO
Tel: 019-611 17 00

SUNDSVALL
Tel: 060-12 23 15

GÄVLE
Box 1274, Kyrkogatan 24B
SE-801 37 GÄVLE, Sweden

Tel: 026-10 05 50
Fax: 026-14 30 45
E-post: patent@bjerken.se

Visa karta
LINKÖPING
Tel: 013-21 02 60