Choose Language
segb

Design och mönsterskydd

mönsterskydd

Genom ett mönsterskydd kan en ensamrätt till en produkts form eller till ett ornament (en dekoration) erhållas. Mönsterskyddet ska inte förväxlas med det bruksmönsterskydd som kan erhållas i vissa länder, dock ej i Sverige. Medan bruksmönsterskydd, liksom patent, avser tekniska lösningar på givna problem, är mönsterskydd enbart begränsade till en produkts form eller utseende.

De regler som gäller för mönsterskydd i Sverige återfinns i mönsterskyddslagen. Skydd kan erhållas för maximalt 25 år, varvid skyddet måste förlängas vart femte år. För att en ansökan om mönsterskydd ska godkännas måste mönstret vara nytt. Detta innebär i princip att den produkt som man önskar mönsterskydda inte får ha visats offentligt innan ansökan lämnas in. Emellertid finns det en så kallad ”grace period” på 12 månader i många länder (bl.a. i Sverige och inom EU).

Detta innebär att sökanden kan erhålla ett mönsterskydd även om sökanden har offentliggjort mönstret inom 12 månader före dess att ansökan lämnades in. Vidare måste mönstret skilja sig väsentligt från tidigare kända mönster; mönstret måste ge ett nytt helhetsintryck.

Mönster kan registreras för hela EU genom inlämning av en mönsteransökan vid EUIPO i Alicante, Spanien. För att företräda sökanden inför EUIPO måste man vara auktoriserat ombud. De flesta av Bjerkéns specialister har en sådan auktorisation.

Inom 6 månader från inlämningsdagen av den första mönsteransökan kan ansökan lämnas in i andra länder anslutna till Pariskonventionen med åberopande av prioritet. Detta innebär att ansökan räknas som inlämnad i dessa länder samtidigt med den ursprungliga ansökan. Tidigare i utlandet inlämnade mönsteransökningar kan på motsvarande sätt lämnas in i Sverige med åberopande av prioritet.

Inom området mönsterskydd finns i dag inte någon konvention jämförbar med PCT inom patentområdet. Det är därför viktigt att den som har för avsikt att söka mönsterskydd i flera länder under åberopande av prioritet relativt omgående skapar sig en uppfattning om vilken kommersiell framgång produkten eller mönstret kan få i olika länder för att kunna agera på ett kostnadseffektivt sätt innan prioritetsfristen löper ut.

BJERKÉNS PATENTBYRÅ har stor erfarenhet av hantering av mönsterärenden. Vi bistår bl.a. våra klienter med att:

bedöma möjligheterna att erhålla mönsterskydd för ett föremål och ge rådgivning avseende möjliga skyddsformer (patent, mönster) samt sätt att gå tillväga, utforma underlag för inlämnande av mönsteransökningar både i Sverige och utomlands, agera som ombud i Sverige och inför EU:s mönsterregistreringsmyndighet (EUIPO), anlita ombud vid ansökan i andra länder, besvara korrespondens från granskningsmyndigheter, bedöma om ett mönster gör intrång i ett skyddat mönster, bevaka frister, såsom förnyelsefrister.

Vi bistår och företräder även våra klienter i konflikter som kan uppstå beträffande mönsterskydd.

För ytterligare information om mönsterskydd hänvisar vi till Patent- och registreringsverket samt till EUIPO. Det går naturligtvis också bra att direkt kontakta någon av våra specialister angående mönsterskydd.

 
STOCKHOLM
Box 5366, Östermalmsgatan 58
SE-102 49 STOCKHOLM, Sweden

Tel: 08-662 08 70
Fax: 08-663 02 60
E-post: stockholm@bjerken.se

Visa karta
ESKILSTUNA
Tel: 016-12 21 00

BORLÄNGE
Tel: 0243-145 90

VÄSTERÅS
Box 128, Badhusgatan 12
SE-721 05 VÄSTERÅS, Sweden

Tel: 021-444 86 90
Fax: 021-18 66 25
E-post: vasteras@bjerken.se

Visa karta
ÖREBRO
Tel: 019-611 17 00

SUNDSVALL
Tel: 060-12 23 15

GÄVLE
Box 1274, Kyrkogatan 24B
SE-801 37 GÄVLE, Sweden

Tel: 026-10 05 50
Fax: 026-14 30 45
E-post: patent@bjerken.se

Visa karta
LINKÖPING
Tel: 013-21 02 60