Choose Language
segb

Stefan Berglund

Civilingenjör vid Linköpings Tekniska Högskola med inriktning mekanik. Stefan har arbetat inom det immaterialrättsliga området i mer än 30 år. Under åren 1981-1984 var han patenthandläg­gare på det svenska Pa­tentverket och under åren 1984-1986 arbetade han som om­bud på en annan svensk patentbyrå. Därefter återgick han till myndighetssidan men nu till Europapatentverket i München där han arbetade som granskare i Examination and Opposition Division inom mekanik under åren 1986-1994.

Stefan är auktoriserat Europapatent­ombud inför Europapatentverket och auktoriserat varumärkesombud inför Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO. Han har ingått i styrelsen för Svenska Patentombudsföreningen (SPOF).

Stefan har handlagt ett stort antal patent-, mönster och varumärkesärenden. Han har erfarenhet från många olika stadier i handläggningen, exempelvis invändningar vid europapatentverket. Han har skrivit patentansökningar inom vitt skilda teknikområden, såsom exempelvis kraft- och värmeteknik, förbränningsteknik, separeringsteknik, fordonskonstruktion, teknik för mjölkning, gastekniska tillämpningar, datorteknik, verkstadsmaskiner och pappersmassateknik.

Stefan arbetar sedan 1994 hos BJERKÉNS.

telefon: 08-662 08 70
e-post:stefan.berglund@bjerken.se

Verksam som Patent-, mönster- och varumärkesombud i Stockholm.
Medlemskap i EPI, FICPI, AIPPI, SPOFPN och SFIR.

Språk: svenska, engelska, tyska, franska

Stefan Berglund
Civilingenjör
Auktoriserat Europapatentombud
Auktoriserat europeiskt varumärkes- och designombud
Auktoriserat patentombud

 
STOCKHOLM
Box 5366, Östermalmsgatan 58
SE-102 49 STOCKHOLM, Sweden

Tel: 08-662 08 70
Fax: 08-663 02 60
E-post: stockholm@bjerken.se

Visa karta
ESKILSTUNA
Tel: 016-12 21 00

BORLÄNGE
Tel: 0243-145 90

VÄSTERÅS
Box 128, Badhusgatan 12
SE-721 05 VÄSTERÅS, Sweden

Tel: 021-444 86 90
Fax: 021-18 66 25
E-post: vasteras@bjerken.se

Visa karta
ÖREBRO
Tel: 019-611 17 00

SUNDSVALL
Tel: 060-12 23 15

GÄVLE
Box 1274, Kyrkogatan 24B
SE-801 37 GÄVLE, Sweden

Tel: 026-10 05 50
Fax: 026-14 30 45
E-post: patent@bjerken.se

Visa karta
LINKÖPING
Tel: 013-21 02 60