Choose Language
segb

Varumärkesskydd

varumärkesskydd

ETT VARUMÄRKE ÄR EN benämning eller en symbol som skiljer en viss vara eller en tjänst från liknande varor eller tjänster. Ett varumärke kan ha en avgörande betydelse för en produkts kommersiella framgång. Det är därför viktigt med varumärkesskydd så att konkurrenter hindras från att använda identiska eller förväxlingsbara varumärken för liknande produkter. Ett varumärke kan vara allt som går att återge grafiskt.

ETT VARUMÄRKE KAN UTGÖRAS av ett ordmärke, d.v.s. bestå av ett eller flera ord (ett exempel är: VOLVO). Det kan vara ett figurmärke, bestående av en symbol eller figur (ett exempel på ett figurmärke är Arlas röda ko). Även en varas utformning, en förpackning, en slogan eller en ljudslinga kan utgöra ett varumärke.

GENOM VARUMÄRKESRÄTTEN är det möjligt att erhålla skydd för ett sådant varumärke. Skydd kan visserligen erhållas genom inarbetning av varumärket, men vi förespråkar en registrering, bland annat därför att ett sådant skydd är lättare att styrka, exempelvis vid konflikter. För att erhålla skydd i Sverige kan ansökan antingen lämnas in vid det svenska Patent- och registreringsverket eller vid den europeiska registreringsmyndigheten EUIPO i Alicante, Spanien. Det senare ger även möjlighet att erhålla skydd i hela EU.

DET ÄR ÄVEN MÖJLIGT att erhålla en internationell varumärkesregistrering enligt det s.k. Madridprotokollet, vilket också bygger på principen om en ansökan och en registrering. Vid en sådan ansökan väljs i vilka länder man önskar erhålla skydd bland de länder som är anslutna till protokollet. Man kan i efterhand välja bort eller lägga till ytterligare länder i sin registrering. Det måste finnas en svensk eller europeisk ansökan eller registrering som grund.

EFTERSOM ENSAMRÄTTEN ENDAST gäller för de varor eller tjänster som varumärket registrerats för, är det viktigt att redan vid inlämnandet av ansökan definiera de varu-/tjänsteklasser och de varor och tjänster som kan vara aktuella för varumärket i fråga. Värdet av en omsorgsfullt utformad ansökan bör därför inte underskattas. Vår strävan är att så väl som möjligt tillgodose våra klienters behov i detta avseende.

BJERKÉNS PATENTBYRÅ har stor erfarenhet av hantering av varumärkesärenden, såväl i Sverige som vid EUIPO. Vi bistår bl.a. våra klienter med att:

  • utforma varumärkesansökningar,

  • lämna in varumärkesansökningar i Sverige (nationella samt enligt Madridprotokollet) och vid EUIPO,

  • via våra utlandskontakter lämna in varumärkesansökningar utomlands,

  • besvara korrespondens från granskningsmyndigheter,

  • bevaka frister, såsom förnyelsefrister,

  • bedöma om ett varumärke gör intrång i ett annat skyddat varumärke,

  • hjälpa våra klienter att invända mot andra varumärken,

  • försvara våra klienters rätt till sina varumärken.

Vi bistår även våra klienter vid rättsliga konflikter rörande varumärkesrätter och vid utformning av avtal, såsom licensavtal.
För ytterligare information om varumärkesrätt hänvisar vi till Patent- och registreringsverket samt till EUIPO. Det går naturligtvis också bra att direkt kontakta någon av våra specialister angående varumärkesskydd.

 
STOCKHOLM
Box 5366, Östermalmsgatan 58
SE-102 49 STOCKHOLM, Sweden

Tel: 08-662 08 70
Fax: 08-663 02 60
E-post: stockholm@bjerken.se

Visa karta
ESKILSTUNA
Tel: 016-12 21 00

BORLÄNGE
Tel: 0243-145 90

VÄSTERÅS
Box 128, Badhusgatan 12
SE-721 05 VÄSTERÅS, Sweden

Tel: 021-444 86 90
Fax: 021-18 66 25
E-post: vasteras@bjerken.se

Visa karta
ÖREBRO
Tel: 019-611 17 00

SUNDSVALL
Tel: 060-12 23 15

GÄVLE
Box 1274, Kyrkogatan 24B
SE-801 37 GÄVLE, Sweden

Tel: 026-10 05 50
Fax: 026-14 30 45
E-post: patent@bjerken.se

Visa karta
LINKÖPING
Tel: 013-21 02 60